50 let Bohemia Rally

BOHEMIA RALLY 2024

6. – 14. 7. 2024, MLADÁ BOLESLAV, CZE

JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO AKREDITACI NOVINÁŘŮ 2024

1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost)

Žádosti o akreditaci na rok 2024 musí být podávány pouze prostřednictvím emailu: akreditace@mediadelegat.cz. Přístup do informačního systému (IS) novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách AČR v oddíle „motorsport“ pod „automobily“, „formuláře“. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem.

Pověřený zástupce majitele vysílacích práv rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován zasláním e-mailu, v případě udělení bude jeho identita ověřena přes mobilní telefon.

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18 let.

2. AKREDITACE

O vydání či zamítnutí akreditace rozhoduje pověřený zástupce majitele vysílacích práv. Novináři, kterým byla akreditace udělena, dostanou přístup do IS automaticky. Tyto akreditace jsou určeny pro pracovníky nejvýznamnějších médií, agentur, volných novinářů, fotografů, rozhlasových a televizních studií, elektronických médií apod.

O vydání takovéto akreditace žádá příslušná redakce (volný novinář nebo fotograf) do konce kalendářního roku a je povinna doložit:
 • minimálně 10 publikovaných článků nebo 20 publikovaných fotografií z dané oblasti
 • kopii platného novinářského průkazu vydaného Syndikátem novinářů ČR, Klubem motoristických novinářů nebo Klubem sportovních novinářů

Novinář je povinen před každým podnikem oznámit svoji účast prostřednictvím IS, vč. dodržení
uzávěrky pro daný podnik.

V případě porušení akreditačních podmínek (dodržování pravidel bezpečnosti, pokynů pořadatelů
apod.) může být akreditace ihned zrušena.

Každý držitel akreditace je povinen se účastnit předsezonního školení novinářů a pracovníků
medií, při neúčasti se stává akreditace neplatnou.

a) Tisk, fotografové a rozhlas

Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci
jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu novináři
(visačka „press“).

h3: b) Televize, video

Pověřený zástupce majitele vysílacích práv posoudí každou žádost média o akreditaci
individuálně.

Žadatelé jsou kromě zaslání standardního formuláře povinni:

 • zaslat stručnou charakteristiku média (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah,
  sledovanost, atd.)

Všechny náležitosti jsou žadatelé povinni zaslat na email: akreditace@mediadelegat.cz. Bez
doložení všech náležitostí nebude akreditace udělena.

V případě neudělení akreditace má žadatel právo odvysílat reportáž o délce maximálně 90 vteřin, a to do 24 hodin od ukončení soutěže. V takovém případě může žadatel natáčet pouze v servisní zóně a obrazové materiály ze soutěže mu budou poskytnuty.

c) Doplnění akreditace elektronických medií

Pro internetové TV:
Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci
jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu novináři
(visačka „press“).
Akreditace budou udělovány pouze s možností publikovat v rámci redakce, za kterou je novinář
akreditován.

Pro internet:
Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci
jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu novináři
(visačka „press“).
Zástupci AČR posoudí každou žádost internetového média o akreditaci individuálně.

d) Pořadatel

Pořadatel má právo doplnit do seznamu akreditovaných lokální media z okolí rally (tito novináři musí splňovat standardní akreditační podmínky a absolvovat školení novinářů). Počet těchto akreditací činí 4 regionální novináři (2x visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV a 2 píšící novináře s visačkou „press“).

Závěrečné a rozhodující slovo pro udělení těchto akreditací má majitel vysílacích práv.

3. DOLOŽENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Každý akreditovaný novinář, fotograf, kameraman musí doložit svoji publikační činnost nejpozději 7 dní po skončení podniku, na který byl akreditován. Výjimku mají tištěná média s měsíční uzávěrkou. Zde je tato doba posunuta na 40 dní po dojetí rally.
 • V případě tištěných médií pořídí kopii svého článku/fotografie ve formátu JPG a uloží jej do IS.
 • V případě internetových médií pořídí „screenshot“ svého výstupu a rovněž ve formátu JPG uloží do IS.
 • Za doložení publikační činnosti odpovídá redakce jako celek. Pokud je za redakci akreditována jmenovitě uvedená konkrétní osoba, která nedodá zpětnou vazbu, bohužel tím znemožnila akreditaci na další podnik i pro své kolegy.
 • Při nedoložení publikační činnosti může být akreditace zrušena.
  D
  oložením publikační činnosti se rozumí vložení odkazu (dat) do IS, nebo zasláním na email
  akreditace@mediadelegat.cz.

4. DODATEK PRO NOVINÁŘE

 • Od každého akreditovaného novináře se žádá, aby v jednotlivém článku, který se týká dané rally, uvedl nejméně jednou oficiální název šampionátu v celém znění. Nesplněním se vystavuje nebezpečí zrušení (neudělení) akreditace.
 • Pokud novinář zaslal akreditační žádost na rally, které se nakonec neúčastní, je povinen zaslat písemnou omluvu (viz bod 8) nejpozději v době otevření tiskového střediska.
 • Akreditovaný novinář může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k novinářským (televizním apod.) účelům a nikoliv k účelům komerčním.
 • Novinář má právo na všechny veřejně dostupné informace spojené s konáním a průběhem dané rally. Ty musí být dostupné v tiskovém středisku, případně jiném, předem určeném místě, pokud není tiskové středisko zřízeno. Zodpovídá pořadatel rally.
 • Novináři, kteří mají vestu s označením FOTO/TV, jsou povinni tuto vestu nosit řádně a
  viditelně oblečenou při pohybu na (u) trati rychlostní zkoušky.
 • V případě hrubého porušení bezpečnostních pravidel, má mediální a bezpečnostní delegát AČR pravomoc okamžitého odebrání novinářské vesty přímo na (u) trati RZ a vykázání daného novináře do diváckých prostor.
 • Tuto pravomoc mají ve spolupráci s mediálním delegátem AČR v případě hrubého porušení bezpečnostních pravidel i vybraní zástupci AČR.

5. TISKOVÉ STŘEDISKO

 • Jeho organizace je plně v kompetenci daného pořadatele.
 • Pořadatelé rally a rallysprintů musí pro média používat pouze oficiální číslované vesty AČR.
 • Každý novinář je před vyzvednutím novinářské vesty povinen vyplnit a podepsat formulář ručení odpovědnosti.
 • Novinářské vesty distribuuje pouze pověřený zástupce majitele vysílacích práv.
 • Novinářská vesta se vydává proti vratné záloze 1000 Kč.
 • Každý novinář je povinen prokázat se libovolným průkazem totožnosti a nahlásit své aktuální a funkční kontaktní údaje (zejména mobilní telefon).

6. UZÁVĚRKY ŽÁDOSTÍ O AKREDITACE PŘI MČR V RALLY 2024

14 dnů před termínem konání jednotlivých rally.

7. UZÁVĚRKY ŽÁDOSTÍ O AKREDITACE PŘI RSS 2024

7 dnů před termínem konání jednotlivých rally.

8. KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AKREDITACI

Email: akreditace@mediadelegat.cz

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate