BOHEMIA ECO ENERGY REGULARITY 2024

12. – 14. 7. 2024, MLADÁ BOLESLAV, CZE

Příručka posádky

Pokud se chystáte zúčastnit BOHEMIA ECO ENERGY REGULARITY 2024 a podobný závod absolvujete poprvé, máme pro vás krátkou příručku, kde vás seznámíme s tím nejdůležitějším, co vás v průběhu čeká.

Níže uvedené informace slouží k lepšímu pochopení celého závodu a rozhodně nenahrazují Zvláštní ustanovení soutěže.

Rally pravidelnosti

Principem rally pravidelnosti je přesné dodržování rychlostního průměru na trase zkoušek pravidelnosti (regularity stage – RS). Nejde tedy o to, kdo projede měřený úsek nejrychleji. Průměrná rychlost je daná pořadatelem a během jedné RS se může v určitých úsecích měnit.

RS se jedou jak na otevřených komunikacích s pravidly pro běžný veřejný provoz, tak i po uzavřených trasách rychlostních zkoušek Bohemia Rally Mladá Boleslav, na kterých neplatí pravidla silničního provozu.

Na všech RS jsou tajné měřící body (na každé RS jiný počet), kde probíhá měření času. V těchto bodech se posádkám změří čas a porovná se s časem, ve který měla posádka místem projet dle průměrné rychlosti v daném úseku. Tyto kontrolní body nejsou umístěny do 500 metrů od startu RS, v obcích a do 500 metrů za nimi, také do 1000 metrů za dopravní značkou STOP. Za odchylky se přidělují trestné body. Každá odchýlená desetina vteřiny od ideálního času v každém měřeném místě znamená penalizaci 1 trestný bod. Cíl RS nemusí být měřeným bodem.
Tyto body se sečtou s případnými penalizacemi za pozdní příjezd do časové kontroly (time control – TC) na konci jednotlivých sekcí (1 minuta = 10 bodů).

Vyhrává posádka, která během závodu získá nejméně trestných bodů.

Před soutěží

Administrativní a technické přejímky

Pro dokončení všech potřebných úkonů před samotnou soutěží je potřeba absolvovat administrativní a technickou přejímku. Ty se tento rok budou konat na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. (mapa)

Administrativní přejímka bude probíhat v budově Galerie Pod Věží, do které je vstup z podloubí Staroměstského náměstí. Na administrativní přejímce zkontrolujeme údaje zaslané v přihlášce a předáme Vám materiály potřebné k účasti. Obdržíte také polepy na vozidlo, které si nalepíte před příjezdem k technické přejímce.

Na administrativní přejímku si připravte:

  • Občanský průkaz jezdce a spolujezdce
  • Řidičský průkaz jezdce a spolujezdce
  • Licenci AČR jezdce a spolujezdce
  • Osvědčení o registraci přihlášeného vozidla (malý techničák)
  • Osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
Na technické přejímce budeme kontrolovat:
  • Povinnou výbavu vozidla (lékárnička, 2x vesta, trojúhelník)
  • Polepy pořadatele

Další kontroly (tlak a rozměr pneumatik) mohou být provedeny kdykoliv v průběhu soutěže.

Brífink

Před vlastním startem bude brífink, kde bude vše podrobně vysvětleno a budou Vám zodpovězeny případné dotazy.

Ceremoniální start

Po brífinku se všechny posádky připraví na ceremoniální start soutěže, který bude situován na Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi a po projetí slavnostní rampy vyrazí do první sekce závodu.

Průběh soutěže

Kalibrační úsek

Každá posádka má možnost si zkalibrovat své tripmastery dle tripmasteru pořadatele. Tento rok musí mít posádky zkalibrováno již před startem do první sekce závodu. Více informací o kalibračním úseku.

Časový harmonogram a Časová kontrola

Každá posádka musí striktně dodržovat časový harmonogram soutěže. Ke kontrole slouží časové kontroly (TC), kde jsou posádce zapisovány časy příjezdu do TC do jízdního výkazu, ve kterém najdou i čas, na který musí posádka být v následující TC. Do každé TC smí posádka vjet nejdříve v minutě předcházející jejímu ideálnímu času. Pozdní příjezdy do TC jsou penalizovány (1 minuta = 10 bodů) a maximální zpoždění v TC je 30 minut. Předčasné příjezdy do všech cílových TC jednotlivých sekcí jsou povoleny.

Nabíjení elektromobilů

V první páteční sekci je povoleno dobíjení kdekoliv i na veřejných rychlonabíjecích stanicích. Od startu do druhé sekce v sobotu dopoledne je povoleno dobíjení pouze v prostoru vyhrazeném pořadatelem na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.

Zkouška pravidelnosti

Zkouška pravidelnosti (RS) začíná vždy startem, který je bezobslužný a je řádně označen startovní čárou a viditelným panelem s praporem v červeném poli. Posádky startují dle svého uvážení, vždy však v celou minutu dle oficiálního času soutěže, který je dostupný na adrese time.is.

Po startu se snaží posádky dodržet rychlostní průměr, který je na každou RS jiný a během RS se může měnit. Jednotlivé rychlostní průměry jsou zveřejněny na oficiální vývěsce. Pro měření průměrné rychlosti doporučujeme použít aplikace Rabbit Rally nebo Rally Tripmeter, které jsou dostupné pro Android a iOS zařízení, případně lze zvolit jakýkoliv jiný systém výpočtu.

Pravidla na zkouškách pravidelnosti

Na zkouškách pravidelnosti platí standardní pravidla silničního provozu (mimo RS na uzavřených tratích Bohemia Rally Mladá Boleslav), které musí posádky dodržovat a přizpůsobit svou jízdu tak, aby neohrozily ostatní účastníky silničního provozu.

Itinerář a jízdní výkaz posádky

Každá posádka dostane na startovní časové kontrole itinerář a jízdní výkaz posádky určený na danou sekci etapy.

Příklad jízdního výkazu

Příklad jízdního výkazu posádky1

Příklad itineráře

Příklad itineráře1

Ostatní

Ubytování v okolí náměstí Dr. E. Beneše

Seznam nabíjecích stanic v okolí Liberce a Mladé Boleslavi

Liberec

Mladá Boleslav

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate