BOHEMIA VETERAN 2024

6. 7. 2024, MLADÁ BOLESLAV, CZE

Neděle 25. 2. 2024

III. BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV 2024
6. 7. 2024

1.1. Princip soutěže a hodnocení
Principem hodnocení je dodržování průjezdu trasou dle šipkového itineráře a absolvování předepsaných úkolů s co nejmenším ziskem trestných bodů. Zisk trestných bodů je součtem za neprojetí průjezdní kontrolou + dílčí/celkově nesplněné úkoly + nedodržení pravidel silničního provozu na vybraných místech. Pokud není v itineráři stanoveno jinak, pokračuje trať po hlavní silnici, pokud není hlavní silnice určena pak rovně. To platí i na křižovatkách se světelným signalizačním zařízením. Soutěž se koná za běžného silničního provozu při dodržování všech pravidel platných v České republice. Posádky trať zavede na legendární úseky Rally Bohemia a také Rally Škoda, kde se psala historie této soutěže.

2.1. Vypsané skupiny/třídy
Třídu zvolte v elektronické přihlášce dle roku výroby přihlašovaného vozu.
A1 – Rok výroby 1945-1960 včetně – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky
A2 – Rok výroby 1961-1975 včetně – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky
A3 – Rok výroby 1976-1985 včetně – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky
A4 – RALLY LEGENDS – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky, přihlášení do této třídy musí být konzultováno a potvrzeno ředitelem soutěže, požadavek na přihlášení prosím zasílejte na lukas@rallybohemia.cz. Zasláním požadavku nevzniká automaticky přijetí do soutěže.
Přihlášení do skupiny a platbu startovného (dle informací které budou doručeny na kontaktní email) proveďte až po schválení ředitelem soutěže emailem. Skupina RALLY LEGEND je určena pro vozy, které tvořili homologační řadu, nebo byly výchozím modelem pro přípravu soutěžních speciálů. Vozy s ochranným rámem nebudou přijaty. Skupina je určena pro vozy roku výroby 1986-2005.

Absolutní pořadí bude vyhlášeno ze tříd A1, A2, A3.

3.1. Speciální ceny pořadatele
- Vozidlo soutěže 2024 (pořadatelé) – Vyhodnocen bude jeden vůz (pořadatelé vyberou nejzajímavější vůz soutěže).
- Vozidlo soutěže 2024 (diváci) – Vyhodnocen bude jeden vůz s největším počtem hlasů (V průběhu zastávek budou moci diváci hlasovat o nejzajímavější vůz soutěže).
- Pohár Mladé Boleslavi – Vyhodnocena bude posádka, která dosáhne nejpřesnějších časů průjezdu v rámci zkoušek stálosti výkonu (součást tratě), v případě, že více posádek dosáhne stejného výsledku, vítězí starší vůz. Pokud je rok výroby shodný, vítězí vůz, který má nižší objem motoru.
- Pohár Škoda Muzea – Vyhodnocena bude nejlepší posádka z absolutního pořadí s vozem Škoda ze skupin A1, A2, A3.

4.1. Povrch trati – trať
100% asfalt
Cca 190 km (přesná délka tratě bude stanovena itinerářem).
Trať dle šipkového itineráře (roadbooku)

5.1. Pořadatel
Autoklub Bohemia Sport v AČR & Autoklub Bohemia Servis s.r.o.
Labe 184, 468 22 Malá Skála
web: www.rallybohemia.cz

6.1. Adresa a spojení
Lukáš Strouhal
Ředitel soutěže BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV
tel.: +420 775 887 718
e-mail: lukas@rallybohemia.cz
web: www.rallybohemia.cz

7.1. Hlavní organizační výbor
Lukáš Strouhal – Ředitel soutěže BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV
Petr Pavlát – Zástupce ředitele
Tomáš Strouhal – Administrace/dispečink BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV
7.2. Realizační team 2024
Zuzana Kezsi
Petr Kezsi
Martin Kejzral + hradecký team
Jakub Vít
Lucie Příhonská
Marcel Havrda
Daniel Matura + MATUBO team
Martin Bartoníček + Rally Fanatics team

8.1. Datum zahájení příjmu přihlášek
- Datum začátku přijmu přihlášek – 8.3.2024.
- Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
- Všichni zájemci o účast musí zaslat úplně vyplněnou elektronickou přihlášku dostupnou na internetových stránkách https://www.rallybohemia.cz/ v sekci Veteran. U třídy A4 musí dojít k schválení ředitelem soutěže viz. bod 2.1.
- Odesláním přihlášky účastníci souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáběrů své posádky či vozu pořízených v průběhu soutěže.
- Přihlášení posádky je platné odesláním potvrzovacího emailu pořadatelem soutěžícímu a zaplacením startovného se správným variabilním symbolem.

9.1. Datum uzávěrky přihlášek
- Uzávěrka přihlášek 22.6.2024 24:00.
- Seznam přijatých posádek bude na online webu Rally Bohemia v sekci Veteran https://www.rallybohemia.cz/.

10.1. Umístění ředitelství rallye
Liberecká radnice, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Ředitelství soutěže bude zřízeno pouze v den soutěže a to 6.7. 7:00-11:00
V ostatních případech informace viz. článek 6.1.

11.1. Prezence posádek (Administrativní přejímka)
Liberecká radnice, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 6.7. 7:30-9:00

12.1. Startovné
Zvýhodněné startovné s platbou do 22. 6. 2024 – 1500,-Kč
Třetí a další osoba v posádce +300,-Kč
Vklad musí být připsán na účet pořadatele nejpozději 22.6.2024. Po tomto termínu je vklad automaticky navýšen o 400,-Kč
12.1.1. Startovné bude vráceno v plné výši zájemcům o start, jejichž přihláška nebyla přijata, nebo v případě že se soutěž nekoná.
12.1.2. V termínu 1.3.-1.6. včetně se v případě odhlášení posádky vrací plné startovné.
12.1.3. V termínu 2.6.-23.6. včetně se v případě odhlášení posádky vrací 60% startovného.
12.1.4. V termínu po 23.6. včetně se v případě odhlášení posádky startovné nevrací, ale posádka má možnost 50% slevy na startovné pro následující ročník 2025.
12.1.5 Ze soutěže se lze odhlásit pouze písemně emailem na adresu lukas@rallybohemia.cz, rozhodujícím faktorem pro vrácení startovného (viz body 12.1.2 až 12.1.4) je datum a čas odeslání emailu soutěžícím s odhlášením. Email s odhlášením musí obsahovat jméno jezdce který byl přihlášen.

13.1. Platba
Fio banka Majitel: Autoklub Bohemia Sport v AČR
Platby v Korunách českých : 2901499573/2010
VS: Vygenerovaný kód v potvrzení přihlášky
IBAN – CZ9820100000002901499573
BIC – FIOBCZPPXXX

14.1. Základní vklad pro dvoučlennou posádku zahrnuje:
- účast v podniku
- označení vozidla a posádky
- roadbook (šipkový itinerář)
- oběd v průběhu soutěže (dle harmonogramu)
- občerstvení v průběhu soutěže (dle harmonogramu)

15.1. Časový harmonogram
Harmonogram je pouze orientační, průjezdní kontroly budou zřízeny, ale dosažený čas v nich nemá vliv na hodnocení soutěže. Kompletní harmonogram, šipkový itinerář (roadbook) a místa průjezdních kontrol budou posádce předány 10min před startovním časem (průjezdem rampou). 1. vozidlo na startovní rampě (navigovat budou pořadatelé na místě) 9:30.

16.1. Pravidla
- Startovní čísla stanovuje ředitel soutěže.
- Startovní pořadí do soutěže je volné, prioritu mají vozy skupiny A1 (viz čl. 2.1.).
- Start bude probíhat v intervalech 1min.
- Posádka absolvuje trasu soutěže dle šipkového itineráře (roadbooku) s průjezdem všech průjezdních kontrol.
- V jakémkoliv místě trati může být umístěna průjezdní kontrola. Její neprojetí je penalizováno.
- Průjezdní kontroly budou označeny dle přílohy (obr.1).
- Úmyslně rychlá, agresivní a nebezpečná jízda bude potrestána přidělením trestných bodů při opakování vyloučením.
- Vítězem se stává posádka s nejmenším součtem trestných bodů.
- V případě, že dvě posádky dosáhnou v celkovém hodnocení stejného počtu bodů, vítězí starší vůz. Pokud je rok výroby shodný, vítězí vůz, který má nižší objem motoru.
- Každá posádka je povinna dodržovat pravidla silničního provozu.
- Trasování ujeté vzdálenosti pomocí GPS ONI-SYSTEM nebude zřízeno.

17.2. Výpočet trestných bodů
- Neprojetí průjezdní kontroly 10 trestných bodů.
- Porušení pravidel silničního provozu v místech kontrolovaných pořadatelem 10 trestných bodů (rychlost, svislé nebo vodorovné dopravní značení), v případě opakovaného porušení bude posádka vyloučena.
- Úkoly na trati dle informace v itineráři.
- Neurčení místa dle fotografie 5 trestných bodů.

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate