Jubilejní 50. ročník

BOHEMIA RALLY 2023

1. – 9. 7. 2023, MLADÁ BOLESLAV, CZE

JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO AKREDITACI NOVINÁŘŮ

Tyto zásady jsou totožné se zásadami pro rok 2022, je možné, že se v čase ještě změní.

1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost)

Žádosti o akreditaci musí být podávány pouze prostřednictvím emailu: akreditace@mediadelegat.cz. Přístup do informačního systému (IS) novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách Autoklubu České republiky (AČR) v oddíle „motorsport“ pod „automobily“, „formuláře“. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Originál akreditačního formuláře je potřeba zaslat znovu pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, kontaktních údajů atd.). Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem.

Pověřený zástupce AČR rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován zasláním e-mailu, v případě udělení bude jeho identita ověřena přes mobilní telefon.

Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18 let.

2. AKREDITACE

O vydání či zamítnutí akreditace rozhoduje AČR. Novináři, kterým byla akreditace udělena, dostanou přístup do IS automaticky. Tyto akreditace jsou určeny pro pracovníky nejvýznamnějších médií, agentur, volných novinářů, fotografů, rozhlasových a televizních studií, elektronických médií apod.

O vydání takovéto akreditace žádá příslušná redakce (volný novinář nebo fotograf) AČR do konce kalendářního roku a je povinna doložit:

 • účast na minimálně 5 sportovních motoristických podnicích,
 • minimálně 10 publikovaných článků nebo 20 publikovaných fotografií z dané oblasti,
 • kopii platného novinářského průkazu vydaného Syndikátem novinářů ČR, Klubem motoristických novinářů nebo Klubem sportovních novinářů.

AČR rozhodne o vydání či zamítnutí akreditace. Novinář je povinen před každým podnikem oznámit svoji účast prostřednictvím IS, vč. dodržení uzávěrky pro daný podnik.

V případě porušení akreditačních podmínek (dodržování pravidel bezpečnosti, pokynů pořadatelů apod.) může být akreditace ihned zrušena.

a) Tisk, fotografové a rozhlas
Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je možné udělit akreditaci jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV) a jednomu píšícímu novináři (visačka „press“).

b) Televize, video
Zástupci AČR posoudí každou žádost média o akreditaci individuálně.

Žadatelé jsou kromě zaslání standardního formuláře povinni:

 • zaslat stručnou charakteristiku média (frekvence vysílání, činnost, působnost, rozsah, sledovanost, atd.),
 • zaslat uveřejněné materiály (na CD/DVD nosiči) z automobilového sportu v předešlém roce.

Všechny náležitosti jsou žadatelé povinni zaslat na email: akreditace@mediadelegat.cz. Bez doložení všech náležitostí nebude akreditace udělena.

c) Doplnění akreditace elektronických medií

 • Pro internetové TV:
  • Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je akreditaci jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením jednomu píšícímu novináři (visačka „press“).
  • Akreditace budou udělovány pouze s možností publikovat v rámci kterou je novinář akreditován.
 • Pro internet:
  • Akreditace je limitována dvěma zástupci na redakci. Z tohoto počtu je akreditaci jednomu fotografovi (visačka „press“ a vesta s označením jednomu píšícímu novináři (visačka „press“).

Zástupci AČR posoudí každou žádost internetového média o akreditaci individuálně.

d) Pořadatel

Pořadatel má právo doplnit do seznamu akreditovaných lokální media z okolí rally (tito novináři musí splňovat standardní akreditační podmínky a absolvovat školení novinářů). Počet těchto akreditací činí 4 regionálních novinářů (2 visačka „press“ a vesta s označením FOTO/TV a 2 píšící novináře s visačkou „press“).

Při schválení a udělení těchto akreditací má rozhodující závěrečné slovo a odpovědnost AČR.

3. DOLOŽENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Každý akreditovaný novinář, fotograf, kameraman musí doložit svoji publikační činnost nejpozději 7 dní po skončení podniku, na který byl akreditován. Výjimku mají tištěná média s měsíční uzávěrkou. Zde je tato doba posunuta na 40 dní po dojetí rally.

 • V případě tištěných médií pořídí kopii svého článku / fotografie ve formátu JPG a uloží jej do IS.
 • V případě internetových médií pořídí „screenshot“ svého výstupu a rovněž ve formátu JPG uloží do IS.
 • Za doložení publikační činnosti odpovídá redakce jako celek. Pokud je za redakci akreditována jmenovitě uvedená konkrétní osoba, která nedodá zpětnou vazbu, bohužel tím znemožnila akreditaci na další podnik i pro své kolegy.
 • Při nedoložení publikační činnosti může být akreditace zrušena.

Doložením publikační činnosti se rozumí vložení odkazu (dat) do IS.

4. DODATEK PRO NOVINÁŘE

 • Od každého akreditovaného novináře se žádá, aby v jednotlivém článku, který se týká dané rally, uvedl nejméně jednou oficiální název šampionátu v celém znění. Nesplněním se vystavuje nebezpečí zrušení (neudělení) akreditace.
 • Pokud novinář zaslal akreditační žádost na rally, které se nakonec neúčastní, je povinen zaslat písemnou omluvu (viz bod 8) nejpozději v době otevření tiskového střediska.
 • Akreditovaný novinář může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k novinářským (televizním apod.) účelům a nikoli k účelům komerčním.
 • Novinář má právo na všechny veřejně dostupné informace spojené s konáním a průběhem dané rally. Ty musí být dostupné v tiskovém středisku, případně jiném, předem určeném místě, pokud není tiskové středisko zřízeno. Zodpovídá pořadatel rally.
 • Novináři, kteří mají vestu s označením FOTO/TV jsou povinni tuto nosit řádně a viditelně oblečenou při pohybu na (u) trati rychlostní zkoušky.
 • V případě hrubého porušení bezpečnostních pravidel, má mediální delegát AČR pravomoc okamžitého odebrání novinářské vesty přímo na (u) trati RZ a vykázání daného novináře do diváckých prostor.
 • Tuto pravomoc mají ve spolupráci s mediálním delegátem AČR v případě hrubého porušení bezpečnostních pravidel i vybraní zástupci AČR.

5. TISKOVÉ STŘEDISKO

 • Jeho organizace je plně v kompetenci daného pořadatele.
 • Pořadatelé rally a rallysprintů musí pro média používat pouze oficiální číslované vesty AČR.
 • Každý novinář je před vyzvednutím novinářské vesty povinen vyplnit a podepsat formulář ručení odpovědnosti.
 • Novinářské vesty distribuuje pouze pověřený zástupce AČR.
 • Novinářská vesta se vydává proti vratné záloze 1000 Kč.
 • Každý novinář je povinen prokázat se libovolným průkazem totožnosti a nahlásit své aktuální a funkční kontaktní údaje (zejména mobilní telefon).

6. KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O AKREDITACI

Autoklub České republiky
Opletalova1337/29
110 00 Praha 1 – Nové město

e-mail: akreditace@mediadelegat.cz

Ke stažení

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate