BOHEMIA ECO ENERGY REGULARITY 2023

7. – 9. 7. 2023, MLADÁ BOLESLAV, CZE

Příručka posádky

Heslo do Sportity: ECOBohemia

Pokud se chystáte zúčastnit BOHEMIA ECO ENERGY REGULARITY 2023 a podobný závod absolvujete poprvé, máme pro vás krátkou jednoduchou příručku, kde vás seznámíme s tím nejdůležitějším, co vás čeká.

Opět jsme pro Vás připravili úvodní video, ve kterém se dozvíte základní informace pro nadcházející ročník.

Tyto informace slouží k lepšímu pochopení průběhu soutěže a rozhodně nenahrazují Zvláštní ustanovení soutěže

Rally pravidelnosti

Principem rally pravidelnosti je přesné dodržování rychlostního průměru na trase zkoušek pravidelnosti (regularity stage – RS). Nejde tedy o to, kdo projede měřený úsek rychleji. Průměrná rychlost je daná pořadatelem a během jedné RS se může nejednou měnit.

RS se jedou jak na otevřených komunikacích s pravidly pro běžný veřejný provoz, tak i po uzavřených trasách rychlostních zkoušek Bohemia Rally Mladá Boleslav, na kterých neplatí pravidla silničního provozu.

Na všech RS jsou tajné měřící body (na každé RS jiný počet), kde probíhá měření času. V těchto bodech se posádkám změří čas a porovná se s časem, ve který měla posádka místem projet dle průměrné rychlosti v daném úseku. Tyto body nejsou umístěny 500 a méně metrů od startu RS, v obcích a do 500 m za nimi, dále 1000 m za dopravní značkou STOP a 1000 m za omezení rychlosti na nižší, než je aktuální rychlostní průměr. Za odchylky se přidělují trestné body. Každá odchýlená desetina vteřiny od ideálního času v každém měřeném místě znamená penalizaci 1 trestný bod. Cíl RS nemusí být měřený bod.
Tyto body se sečtou s případnými penalizacemi za pozdní příjezd do časové kontroly (TC) na konci jednotlivých sekcí (1 minuta = 10 bodů).

Vyhrává ta posádka, která během závodu získá nejméně trestných bodů.

Před soutěží

Administrativní a technické přejímky

Pro dokončení všech potřebných úkonů před samotnou soutěží je potřeba absolvovat administrativní a technické přejímky. Ty se letos budou konat na autodromu v Sosnové (mapa).

Na administrativní přejímce zkontrolujeme údaje zaslané v přihlášce a dáme vám materiály potřebné k účasti, mimo jiné polepy na vozidlo, které si nalepíte před příjezdem k technické přejímce.

Na administrativní přejímku si připravte:

  • Občanský průkaz jezdce a spolujezdce
  • Řidičský průkaz jezdce a spolujezdce
  • Licenci AČR jezdce a spolujezdce
  • Osvědčení o registraci přihlášeného vozidla (malý techničák)
  • Osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
Na technické přejímce budeme kontrolovat:
  • Povinnou výbavu vozidla (lékárnička, 2x vesta, trojúhelník)
  • Polepy pořadatele

Další kontroly (tlak a rozměr pneumatik) mohou být provedeny kdykoliv v průběhu soutěže.

Brífink

Před vlastním startem bude briefing, kde bude vše podrobně vysvětleno a zodpovězeny dotazy posádek.

Ceremoniální start

Po brífinku se všechny posádky přemístí na náměstí v České Lípě a dle startovního pořadí odstartují do soutěže.

Průběh soutěže

Kalibrační úsek

Každá posádka má možnost si zkalibrovat své tripmastery dle tripmasteru pořadatele. Tento úsek je popsán v itineráři soutěže, který každá posádka dostane na startu rally a bude si moci provést kalibraci před samotnou soutěží nebo před příjezdem na první zkoušku pravidelnosti. Více informací o kalibračním úseku.

Časový harmonogram a Časová kontrola

Každá posádka musí striktně dodržovat časový harmonogram soutěže. Ke kontrole slouží Časové kontroly (TC), kde jsou posádce zapisovány časy příjezdu do TC do jízdního výkazu, ve kterém najdou i čas, na který musí posádka být v následující TC. Do každé TC smí posádka vjet nejdříve v minutě předcházející jejímu ideálnímu času. Pozdní příjezdy do TC jsou penalizovány (1 minuta = 10 bodů) a maximální zpoždění v TC je 30 minut. Předčasné příjezdy do všech cílových TC jednotlivých sekcí jsou povoleny.

Nabíjení elektromobilů

V první (páteční) etapě je povoleno dobíjení kdekoliv i na veřejných rychlonabíjecích stanicích. Od startu druhé (páteční) etapy je povoleno dobíjení pouze v prostoru vyhrazeném pořadatelem na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.

Zkouška pravidelnosti

Zkouška pravidelnosti (RS) začíná vždy Startem, který je bezobslužný a je řádně označen startovní čárou a viditelným panelem s praporem v červeném poli. Posádky startují dle svého uvážení, vždy však v celou minutu dle oficiálního času soutěže, který je dostupný na adrese time.is.

Po startu se snaží posádky dodržet rychlostní průměr, který je na každou RS jiný a během RS se může měnit. Jednotlivé rychlostní průměry jsou popsány v jízdím výkazu posádky. Pro měření průměrné rychlosti doporučujeme použít aplikace Rabbit Rally nebo Rally Tripmeter, které jsou dostupné pro Android a iOS zařízení, případně zvolit jakýkoli systém výpočtu.

Pravidla na zkouškách pravidelnosti

Na zkouškách pravidelnosti platí standardní pravidla silničního provozu (mimo Show a RS na uzavřených tratích RB), které musí posádky dodržovat a přizpůsobit svou jízdu tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu.

Itinerář a jízdní výkaz posádky

Každá posádka dostane na startovní časové kontrole itinerář a jízdní výkaz posádky určený na danou sekci etapy.

Příklad jízdního výkazu

Příklad jízdního výkazu posádky

Příklad itineráře

Příklad itineráře

V páteční etapě jedou posádky podle itineráře jen RS a popř. kalibrační úsek. Zbytek trasy podle vlastní navigace.

Ostatní

Ubytování v okolí nám. Dr. E. Beneše

Seznam nabíjecích stanic v okolí Liberce a Mladé Boleslavi

Liberec

Česká Lípa

Mladá Boleslav

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate