BOHEMIA VETERAN 2023

1. 7. 2023, MLADÁ BOLESLAV, CZE

Pondělí 16. 1. 2023

II. Bohemia Veteran Mladá Boleslav 2023 1. 7. 2023

1.1. Základní princip soutěže

Principem hodnocení je dodržování průjezdu trasou dle šipkového itineráře a absolvování předepsaných úkolů s co nejmenším ziskem trestných bodů. Zisk trestných bodů je součtem za neprojetí průjezdní kontrolou + dílčí/celkově nesplněné úkoly + nedodržení pravidel silničního provozu na vybraných místech. Pokud není v itineráři stanoveno jinak, pokračuje trať po hlavní silnici, pokud není hlavní silnice určena pak rovně. To platí i na křižovatkách se světelným signalizačním zařízením. Soutěž se koná za běžného silničního provozu při dodržování všech pravidel platných v České republice. V rámci soutěže bude zřízena zkouška stálosti výkonu. Hodnotícím faktorem NEBUDE dosažení nejnižšího času průjezdu a nejvyšší rychlosti, bude se hodnotit pravidelnost a porovnání průjezdů mezi sebou, v této zkoušce nesmí posádka užít prostředky k měření času průjezdu (např. stopky, mobilní telefon, tripmaster, …). Přesné zadání tohoto úkolu bude specifikováno v roadbooku.
Posádky trať zavede na legendární úseky Rally Bohemia a také Rally Škoda, kde se psala historie této soutěže.

2.1. Vypsané skupiny/třídy

Třídu zvolte v elektronické přihlášce dle roku výroby přihlašovaného vozu.
- A1 – Rok výroby 1945-1960 včetně – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky
- A2 – Rok výroby 1961-1975 včetně – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky
- A3 – Rok výroby 1976-1985 včetně – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky
- A4 – Vozy mimo vypsané kategorie – vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky – !! SKUPNA A4 JE JIŽ UZAVŘENA !!

U třídy A4 bude přihlášení bude konzultováno s ředitelem soutěže, startovné plaťte až po schválení.

Absolutní pořadí bude vyhlášeno ze tříd A1, A2, A3.

3.1. Speciální ceny partnerů a pořadatele

- Vozidlo soutěže 2023 (pořadatelé) – Hlasovat bude organizační team.
- Vozidlo soutěže 2023 (diváci) – Vyhodnocen bude jeden vůz s největším počtem hlasů (V průběhu zastávek budou moci diváci hlasovat o nejzajímavější vůz soutěže).
- Pohár Mladé Boleslavi – Vyhodnocena bude posádka, která dosáhne nejlepšího výsledku v rámci zkoušky stálosti výkonu (součást tratě), v případě, že více posádek dosáhne stejného výsledku, vítězí starší vůz. Pokud je rok výroby shodný, vítězí vůz, který má nižší objem motoru.
- Pohár Škoda Muzea – Vyhodnocena bude nejlepší posádka z absolutního pořadí s vozem Škoda ze skupin A1, A2, A3.

4.1. Povrch trati – trať

- 100% asfalt
- Cca 180-190 km (přesná délka tratě bude stanovena itinerářem).
- Trať dle šipkového itineráře (roadbooku)

5.1. Pořadatel

Autoklub Bohemia Sport v AČR & Autoklub Bohemia Servis s.r.o.
Labe 184, 468 22 Malá Skála
web: www.rallybohemia.cz

6.1. Adresa a spojení

Lukáš Strouhal
Ředitel soutěže BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV
tel.: +420 775 887 718
e-mail: lukas@rallybohemia.cz
web: www.rallybohemia.cz

7.1. Hlavní organizační výbor

Lukáš Strouhal – Ředitel soutěže BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV
Petr Pavlát – Zástupce ředitele
Tomáš Strouhal – Administrace/dispečink BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV

8.1. Datum zahájení příjmu přihlášek

- Datum začátku přijmu přihlášek – 1.4.2023 12:00.
- Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
- Všichni zájemci o účast musí zaslat úplně vyplněnou elektronickou přihlášku dostupnou na internetových stránkách https://www.rallybohemia.cz/ v sekci Veteran-Přihláška.
- Odesláním přihlášky účastníci souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáběrů své posádky či vozu pořízených v průběhu soutěže.
- Přihlášení posádky je platné odesláním potvrzovacího emailu pořadatelem soutěžícímu a zaplacením startovného se správným variabilním symbolem.

9.1. Datum uzávěrky přihlášek

- Uzávěrka přihlášek 16.6.2023 24:00.
- Seznam přijatých posádek bude zveřejněn na webu Rally Bohemia v sekci Veteran https://www.rallybohemia.cz/.

10.1. Umístění ředitelství rallye

- Galerie Pod Věží, přízemí, Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav.
- Ředitelství soutěže bude zřízeno pouze v den soutěže a to 1.7. 7:00-10:00.
- V ostatních případech informace viz. článek 6.1..

11.1. Prezence posádek (Administrativní přejímka)

- Galerie Pod Věží, přízemí, Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 1.7. 7:15-9:00.

12.1. Startovné

- Zvýhodněné startovné s platbou do 16. 6. 2023 1200,-Kč.
- Třetí a další osoba v posádce +300,-Kč.
- Vklad musí být připsán na účet pořadatele nejpozději 16.6.2023. Po tomto termínu je vklad automaticky navýšen o 400,-Kč .

- 12.1.1. Startovné bude vráceno v plné výši zájemcům o start, jejichž přihláška nebyla přijata, nebo v případě že se soutěž nekoná.
- 12.1.2. V termínu 1.4.-1.6. včetně se v případě odhlášení posádky vrací plné startovné.
- 12.1.3. V termínu 2.6.-16.6. včetně se v případě odhlášení posádky vrací 60% startovného.
- 12.1.4. V termínu po 17.6. včetně se v případě odhlášení posádky startovné nevrací, ale posádka má možnost 50% slevy na startovné pro následující ročník 2024.
- 12.1.5 Ze soutěže se lze odhlásit pouze písemně emailem na adresu lukas@rallybohemia.cz, rozhodujícím faktorem pro vrácení startovného (viz body čl 12) je datum a čas odeslání emailu s odhlášením. Email s odhlášením musí obsahovat jméno jezdce, který byl přihlášen.

13.1. Platba

Fio banka Majitel: Autoklub Bohemia Sport v AČR
Platby v Korunách českých : 2901499573/2010
VS: Vygenerovaný kód v potvrzení přihlášky
IBAN – CZ9820100000002901499573
BIC – FIOBCZPPXXX

14.1. Základní vklad pro dvoučlennou posádku zahrnuje:

- účast v podniku
- označení vozidla a posádky
- roadbook (šipkový itinerář)
- oběd v průběhu soutěže (dle harmonogramu)
- občerstvení v průběhu soutěže (dle harmonogramu)

15.1. Časový harmonogram

Harmonogram je pouze orientační, průjezdní kontroly budou zřízeny, ale dosažený čas v nich nemá vliv na hodnocení soutěže, kromě zkoušky stálosti výkonu. Šipkový itinerář (roadbook) a místa průjezdních kontrol budou posádce předány 10min před startovním časem (průjezdem rampou).
- Prezentace posádek 7:15-9:00 (pevný čas, prosím dodržte toto časové okno)
- 1. vozidlo na startovní rampě (navigovat budou pořadatelé na místě) 9:30.
- 1. vozidlo v cíli soutěže 16:00

16.1. Pravidla

- Startovní čísla stanovuje ředitel soutěže.
- Startovní pořadí do soutěže je volné, prioritu mají vozy skupiny A1 (viz čl. 2.1.).
- Start bude probíhat v intervalech stanovených pořadatelem.
- Posádka absolvuje trasu soutěže dle šipkového itineráře (roadbooku) s průjezdem všech průjezdních kontrol.
- V jakémkoliv místě trati může být umístěna průjezdní kontrola. Její neprojetí je penalizováno.
- Průjezdní kontroly budou označeny dle přílohy (obr.1).
- Úmyslně rychlá, agresivní a nebezpečná jízda bude potrestána přidělením trestných bodů při opakování vyloučením.
- Vítězem se stává posádka s nejmenším součtem trestných bodů.
- V případě, že dvě posádky dosáhnou v celkovém hodnocení stejného počtu bodů, vítězí starší vůz. Pokud je rok výroby shodný, vítězí vůz, který má nižší objem motoru.
- Každá posádka je povinna dodržovat pravidla silničního provozu.
- Trasování ujeté vzdálenosti pomocí GPS ONI-SYSTEM nebude oproti ročníku 2022 zřízeno.

17.2. Výpočet trestných bodů

- Neprojetí průjezdní kontroly 10 trestných bodů.
- Porušení pravidel silničního provozu v místech kontrolovaných pořadatelem 10 trestných bodů (rychlost, svislé nebo vodorovné dopravní značení).
- Úkoly na trati dle informace v itineráři.
- Neurčení místa dle fotografie 5 trestných bodů.

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate