BOHEMIA VETERAN 2022

2. 7. 2022, MLADÁ BOLESLAV, CZE

Sobota 9. 4. 2022

Bohemia Veteran Mladá Boleslav 2022

Dokumenty

Zvláštní ustanovení

1.1 Princip soutěže a hodnocení

Principem hodnocení je dodržování průjezdu trasou dle šipkového itineráře a absolvování předepsaných úkolů s co nejmenším ziskem trestných bodů. Zisk trestných bodů je součtem rozdílu kilometráže ideální trasy a reálného počtu najetých kilometrů + zisk trestných bodů za dílčí/celkově nesplněné úkoly. Pokud není v itineráři stanoveno jinak, pokračuje trať po hlavní silnici, pokud není hlavní silnice určena, pak rovně. To platí i na křižovatkách se světelným signalizačním zařízením. Soutěž se koná za běžného silničního provozu při dodržování všech pravidel platných v České republice. Posádky trať zavede na legendární úseky Rally Bohemia a také Rally Škoda, kde se psala historie této soutěže.

2.1 Vypsané skupiny/třídy

Třída se zvolí automaticky v elektronické přihlášce na základě roku výroby přihlašovaného vozu.

 • A1 – Rok výroby do 1945 včetně –⁠ vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky;
 • A2 – Rok výroby 1946-1960 včetně –⁠ vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky;
 • A3 – Rok výroby 1961-1975 včetně –⁠ vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky;
 • A4 – Rok výroby 1976-1985 včetně –⁠ vyhodnoceny budou nejlepší tři posádky;
 • A5 – Soutěžící mimo vypsané kategorie – Vyhodnocen bude pouze vítěz, přihlášení bude konzultováno s ředitelem soutěže.

Absolutní pořadí –⁠ bude vyhlášeno ze tříd A1, A2, A3, A4. Vyhodnocení třech nejlepších z absolutního pořadí proběhne 10. 7. v rámci vyhlášení Bohemia Rally Mladá Boleslav (cílová rampa).

2.2 Speciální ceny pořadatele

2.2.1 Vozidlo soutěže 2022 (pořadatelé) – Vyhodnocen bude jeden vůz (pořadatelé vyberou nejzajímavější vůz soutěže).
2.2.2. Vozidlo soutěže 2022 (diváci) – Vyhodnocen bude jeden vůz s největším počtem hlasů (v průběhu slavnostního startu a registrace budou moci návštěvníci hlasovat, a vyberou nejzajímavější vůz soutěže).

3.1 Povrch trati –⁠ trať

100% asfalt
Cca 150–⁠160 km (přesná délka tratě bude stanovena itinerářem).
Trať dle šipkového itineráře (roadbooku).

4.1 Pořadatel

Autoklub Bohemia Sport v AČR & Autoklub Bohemia Servis s.r.o.
Labe 184, 468 22 Malá Skála
web: www.rallybohemia.cz

4.2 Adresa a spojení

Lukáš Strouhal
Ředitel soutěže BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV
tel.: +420 775 887 718
e-mail: lukas@rallybohemia.cz
web: www.rallybohemia.cz

4.3 Hlavní organizační výbor

Lukáš Strouhal – Ředitel soutěže BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV,
Petr Pavlát – Zástupce ředitele,
Šárka Strouhalová – Administrace/dispečink BOHEMIA VETERAN MLADÁ BOLESLAV,
Marcel Havrda – GPS/ONI jednotky.

4.4 Organizace ČK soutěže

ČK 0 START Mladá Boleslav Staroměstské náměstí –⁠ Lukáš Strouhal,
ČK 1 Úkol 1 –⁠ (bude definován),
ČK 2 Úkol 2 –⁠ Martin Kejzral,
ČK 3,4 Průjezdní kontrola – Jakub Vít,
ČK 5 Úkol 3 –⁠ Šárka Strouhalová,
ČK 6 CÍL Mladá Boleslav –⁠ Lukáš Strouhal-

5.1 Datum zahájení příjmu přihlášek

Datum začátku příjmu přihlášek: 10. 1. 2022 00:00.

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
Všichni zájemci o účast musí zaslat zcela vyplněnou elektronickou přihlášku dostupnou na internetových stránkách https://www.rallybohemia.cz/ v sekci Veteran. Odesláním přihlášky účastníci souhlasí se zveřejněním fotografií a videozáběrů své posádky či vozu pořízených v průběhu soutěže.

Přihlášení posádky je platné odesláním potvrzovacího e-mailu pořadatelem soutěžícímu a zaplacením startovného.

5.2 Datum uzávěrky přihlášek

Uzávěrka přihlášek 16. 6. 2022 24:00.
Seznam přijatých posádek bude na online webu Rally Bohemia v sekci Veteran https://www.rallybohemia.cz/.

5.3 Umístění ředitelství rally

Hotel Věnec, přízemí, Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav.
Ředitelství soutěže bude zřízeno pouze v den soutěže a to 2. 7. 7:00–⁠18:00.
V ostatních případech informace viz. článek 4.2.

5.4 Prezence posádek (Administrativní přejímka)

Hotel Věnec, přízemí, Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 2. 7. 8:00–⁠9:00.

5.5 Startovné

Zvýhodněné startovné s platbou do 16. 6. 2022 – 800 Kč.
Třetí a další osoba v posádce +200 Kč.
Vklad musí být připsán na účet pořadatele nejpozději 16. 6. 2022. Po tomto termínu je vklad automaticky navýšen o 200 Kč.

5.6 Platba

Fio banka Majitel: Autoklub Bohemia Sport v AČR

Platby v Korunách českých : 2901499573/2010
VS: Vygenerovaný kód v potvrzení přihlášky
IBAN – CZ9820100000002901499573
BIC – FIOBCZPPXXX

Platby v Eurech 2701567092/2010
VS: Vygenerovaný kód v potvrzení přihlášky
IBAN – CZ1520100000002701567092
BIC – FIOBCZPPXXX

Startovné bude vráceno v plné výši zájemcům o start, jejichž přihláška nebyla přijata, nebo v případě že se soutěž nekoná.

5.7 Základní vklad pro dvoučlennou posádku zahrnuje:

 • účast v podniku,
 • označení vozidla a posádky,
 • roadbook (šipkový itinerář),
 • upomínkové předměty Bohemia Rally,
 • oběd v průběhu ČK 2 (jezdec+spolujezdec),
 • občerstvení v průběhu ČK 5 (jezdec+spolujezdec),
 • hlídané parkoviště v ČK 0 (start), ČK 2 (Oběd), ČK6 (cíl).

6.1 Časový harmonogram

Harmonogram je pouze orientační, časové/průjezdní kontroly budou zřízeny, ale dosažený čas v nich nemá vliv na hodnocení soutěže. Kompletní harmonogram, šipkový itinerář (roadbook) a místa časových/průjezdních kontrol budou posádce předány 10min před startovním časem (průjezdem rampou).

Hlavní body časového harmonogramu

1. vozidlo v předstartovním prostoru (navigovat budou pořadatelé na místě) 9:20;
1. vozidlo na startovní rampě (navigovat budou pořadatelé na místě) 9:30;
1. vozidlo v cíli soutěže (pouze předpoklad) 15:40, prostor cíle bude otevřen 15:00-17:00;
Vyhlášení vítězů 17:30.

7.1 Pravidla

Soutěž se koná 2.7.2022
Startovní čísla stanovuje ředitel soutěže.
Startovní pořadí do soutěže je volné, prioritu mají vozy skupiny A1 (viz čl. 2.1.).
Seznam startujících bude vyvěšen na informační tabuli ihned po skončení prezentace.
Start bude probíhat v intervalech stanovených pořadatelem. Orientační startovní pořadí bude zveřejněno nejpozději 30 minut před časem startu první posádky na oficiální elektronické vývěsce soutěže.
Posádka absolvuje trasu soutěže dle šipkového itineráře (roadbooku) s průjezdem všech časových/průjezdních kontrol.
V jakémkoliv místě trati může být umístěna průjezdní kontrola. Její neprojetí je penalizováno.
Průjezdní kontroly budou označeny dle přílohy (obr.1).
Úmyslně rychlá, agresivní a nebezpečná jízda bude potrestána přidělením trestných bodů při opakování vyloučením.
Vítězem se stává posádka s nejmenším součtem trestných bodů.
V případě, že dvě posádky dosáhnou v celkovém hodnocení stejného počtu bodů, vítězí starší vůz. Pokud je rok výroby vozů shodný, vítězí vůz, který má nižší objem motoru.
Každá posádka je povinna dodržovat pravidla silničního provozu.
Soutěže se posádka účastní na vlastní nebezpečí.

7.2 Výpočet trestných bodů

Neprojetí průjezdní kontroly 2 trestné body
Úkol 1 maximální zisk 5 trestných bodů
Úkol 2 maximální zisk 10 trestných bodů
Úkol 3 maximální zisk 20 trestných bodů
Úkol 4 maximální zisk 10 trestných bodů
Ujetá vzdálenost mimo rámec stanovené délky soutěže +/- 1km = 1 trestný bod (počítaná tolerance bez zisku trestných bodů oproti nominální vzdálenosti je +/- 2km)

7.3 GPS ONI-SYSTEM

Na startovní rampě dostane každá posádka ONI jednotku (velikost krabičky zápalek) kterou si umístí ve voze (přihrádka spolujezdce, dveřní kapsa, prostor pod zadním oknem atd.). Není třeba ji kamkoliv zapojovat nebo jakkoliv ovládat. Funguje zcela samostatně.
V případě, že posádka nedosáhne cíle, například z důvodů technické poruchy, předá posádka ONI jednotku jiné posádce, která ji odevzdá na nejbližší kontrole (o tomto musí telefonicky informovat dispečink soutěže)
Jednotka ONI slouží pouze k jednotnému měření ujetých kilometrů posádky.
Žádná data z jednotek nejsou ukládána k dalšímu využití nebo předána třetím osobám, k výmazu jednotek dojde ihned po předání jednotek a vyčtení odjetých kilometrů.
Jednotka v případě delšího prostoje posádky vyhlásí poplach dispečinku, který posádku kontaktuje z důvodu zajištění bezpečnosti a technické pomoci (odtah).

8.1 Přílohy

obr 1 Značení trati


Časová/průjezdní kontrola

obr 2 Itinerář vysvětlivky

Itinerář

Hlavní partneři

Omlouváme se, ale nepodařil se načíst obsah okna.

Nastavení soukromí

Google Translate