Rally Bohemia 2019 logo

Rally Bohemia

12.–14. 7. 2019, Mladá Boleslav, CZE

Logo Škoda Logo Autoklub České Repudbliky Logo ELECTRIC AND NEW ENERGY CHAMPIONSHIP

Příručka posádky

Pokud se chystáte zúčastnit ECO energy Rally Bohemia a podobný závod absolvujete poprvé, máme pro vás krátkou jednoduchou příručku, kde vás seznámíme s tím nejdůležitějším, co vás čeká.

Tyto informace slouží k lepšímu pochopení průběhu soutěže a rozhodně nenahrazují Mezinárodní sportovní řády a technické předpisy nebo Standardní propozice pro rally, ani Zvláštní ustanovení soutěže. Všechny tyto předpisy najdete v sekci dokumenty.

Rally pravidelnosti

Principem rally pravidelnosti je přesné dodržování rychlostního průměru na trase zkoušek pravidelnosti (regularity stage – RS). Nejde tedy o to, kdo projede měřený úsek rychleji. Průměrná rychlost je daná pořadatelem a během jedné RS se může nejednou měnit.

RS se jedou jak na otevřených komunikacích s pravidly pro běžný veřejný provoz, tak i po uzavřených trasách rychlostních zkoušek Rally Bohemia, na kterých neplatí pravidla silničního provozu.

Na všech RS jsou tajné měřící body (na každé RS jiný počet), kde probíhá měření času. Tyto body nejsou umístěny 500 a méně metrů od startu RS, v obcích a do 500 m za nimi. V těchto bodech se posádkám změří čas a porovná se s časem, ve který měla posádka místem projet dle průměrné rychlosti v daném úseku. Za tyto odchylky se přiřazují trestné body. Každá odchýlená desetina vteřiny od ideálního času v každém měřženém místě znamená penalizaci 1 trestný bod. Cíl RS nemusí být měřený bod.

Vyhrává ta posádka, která během závodu získá nejméně trestných bodů za všechny RS.

Průběh soutěže

Časový harmonogram a Časová kontrola

Každá posádka musí striktně dodržovat časový harmonogram soutěže. Ke kontrole slouží Časové kontroly (TC), kde jsou posádce zapisovány časy přijezdu do TC do jízdního výkazu, ve kterém najdou i čas, ve který musí posádka být v následující TC. Do každé TC smí posádka vjet nejdříve v minutě předcházející jejímu ideálnímu času. Pozdní příjezdy do TC jsou penalizovány a maximální zpoždění v TC je 30 minut.

Uzavřené parkoviště

Posádky, které jsou přihlášeni do závodu FIA mistrovství, musí během celé soutěže dodržovat pravidla uzavřeného parkoviště (PF). Tento prostor je vymezený pořadatelem a posádky do něj musí odevzdat auto dle itineráře na konci každé sekce. Po přijezdu do PF musí posádka opustit vozidlo a tuto oblast do 15 minut a vstup je posádce dovolen nejdříve 15 minut před odjezdem z TC. V oblasti PF nejsou dovoleny žádné práce a opravy na autě a dobíjení automobilů probíhá právě v PF.

Nabíjení elektromobilů

Nabíjení elekktormobilů je dovoleno pouze na místech určených pořadatelem.

Zkouška pravidelnosti

Zkouška pravidelnosti (RS) začíná vždy Startem, který je bezobslužný a je řádně označen startovní čárou a viditelným panelem s praporem v červeném poli. Posádky startují dle svého uvážení, vždy však v celou (!) minutu dle oficiálního času soutěže.

Po startu se snaží posádky dodržet rychlostní průměr, který je na každou RS jiný a během RS se mění. Jednotlivé rychlostní průměry jsou popsány v jízdím výkazu posádky. Pro měření průměrné rychlosti doporučujeme použít aplikace Rabbit Rally nebo Rally Tripmeter, které jsou dostupné pro Android a iOS zařízení, případně zvolit jakýkoli systém výpočtu.

Kalibrační úsek

Každá posádka má možnost si zkalibrovat své tripmastery dle tripmasteru používaným organizátorem. Tento úsek je popsán v itineráři soutěže, který každá posádka dostane při administrativných přejímkách a bude si moci provést kalibraci ihned po těchto přejímkách. Více informací o kalibračním úseku najdete zde.


[85]


Facebook icon Facebook icon Youtube icon Youtube icon Instagram iconInstagram icon

 

Generální partner

Logo Škoda

 • Hlavní partneři Main Partners

  • Mogul
  • ŠkoEnergo
 • Hlavní partneři Main Partners

  • Středočeský kraj
  • Město Mladá Boleslav
  • Liberecký kraj
 • Partneři Partners

  • ONI System
  • Autoklub Škoda
  • Gurmán CL
 • Partneři Partners

  • Global
  • AVE
  • Autodrom Sosnová Motorsport & Events
 • Partneři Partners

  • Compag
  • TS Turnov
  • Tulipán
 • Partneři Partners

  • Bondy Centrum
  • CENTR PCO
  • AirDesign
 • Partneři Partners

  • TKF stany
  • Dragon Internet
  • Connectel
 • Partneři Partners

  • Jaznak s.r.o.
  • ITBUSINESS, s.r.o.
  • Svijany
 • Mediální partneři Media partners

  • Rádio Impuls
  • Česká televize
 • Mediální partneři Media partners

  • eWRC
 • Mediální partneři Media partners

  • KISS rádio
  • Signál rádio